Facadeundersøgelse af Sankt Annæ Plads 1-3, København

Sankt Annæ Plads 1-3 blev opført i 1848 af arkitekten G.F. Hetsch for sejldugmager A. Fibiger.
Hetsch havde her, med de to små sidepavillioner, skabt en fritstående bygning i gadens karré. En restaurering af facaden blev i 1995 indledt med en teknisk og arkivalsk undersøgelse. Facaden stod da hvidmalet som mange andre af Sankt Annæ Plads kvarterets facader. Undersøgelsen påviste, at facaden oprindeligt havde fremstået i byggematerialernes egne farver, uden brug af overfladebehandlinger. Overfacaden havde stået i blankmur med gule mursten. Vinduesindfatningerne var trukne i grå hydraulisk kalkpuds. Hovedgesimsen, de trukne bånd og underfacadens kvaderpuds var udført i rosafarvet hydraulisk kalkpuds - den såkaldte bornholmske cement. Hetsche's oprindelige intentioner var dermed i stærk konflikt med gadens "hvide uniformer" som var kommet til fra starten af det 20. århundrede og op igennem dette. Ved restaureringen blev det valgt at genskabe klassicismens æstetik ved rekonstruktion af facadens oprindelige farveudtryk og dermed også genskabe Hetsch's bygning som selvstændig og fritstående i karréen.

Undersøgelse og restaureringsforslag blev udført af BO KIERKEGAARD ApS for Skibskreditfonden ved Erik Jørgensens Tegnestue A/S.

Figur 1
Sankt Annæ Plads 1-3 umiddelbart efter seneste restaurering

Figur 2
Sidepavillion efter restaurering

Figur 3
Sankt Annæ Plads 1-3 før seneste restaurering

Figur 4
Sidepavillion før restaurering

Figur 5
Indsamlede og analyserede puds, mørtel og farveprøver.

Figur 6
Borekerneprøve M6 med facadepuds og mørtel.

Page: 1 2